PAC Inventory/Remanent!

Dear Members, 
PAC Board is conducting an INVENTORY. Our storage is overflowing again. Many of us store decorations and other items in our houses/basements. We are asking anyone who is storing PAC items to let the Board know if the items are operational, require any repairs and do you still wish to help PAC by storing those items. Please observe the deadline for reporting the items: June 12!
If you would like to help us with the inventory, please contact the Board. 
 
Thank you kindly for your cooperation,
PAC Board
 
 

 
Drodzy Klubowicze,
Klub przeprowadza REMANENT. Nasz składzik znów pęka w szafach. Wielu z nas przechowuje dla Klubu dekoracje i inne przedmioty w naszych domach i piwnicach. Prosimy wszystkich którzy przechowują przedmioty należące do PAC’u o zgłoszenie czy przedmioty są w stanie gotowym do użytku, potrzebują naprawy oraz czy są Państwo gotowi dalej je przechowywać. Prosimy o zgłoszenie przedmiotów do 12 czerwca! 
Jeśli chcieliby Państwo pomóc w remanencie – prosimy o kontakt . 
 
Serdecznie dziękujemy za współpracę, 
 
PAC Board