Yoga

YogaBear CLUB

YogaBear Club involves not only exercise sessions with elements of aerobic, yoga and dance but also an active social life exclusively for ladies. The meetings usually end with getting “a bite” to eat, hence the name of the club. Usually, they take place every Thursday at 7 p.m. at Upper Arlington Library Lane Branch. During summer months that location is not available so the group meet at parks, farms, hiking trails, or private yards. We not only exercise then but also walk, run, ride bikes or pick fruit.

The sessions are FREE OF CHARGE. Please check with Marzena Myszkowska, tel. 614.596.3282 about the meeting.


YogaBear Club to nie tylko zajęcia ruchowe dla pan z elementami aerobiku, yogi, tańca,... ale także ożywione życie towarzyskie, które na ogół kończy się Małym-CoNieCo. Stad nazwa ;-). Treningi zwykle odbywaja się w każdy czwartek o godz.19:00, w salce bibliotecznej Upper Arlington Library Lane Branch. W miesiacach letnich, z uwagi na brak sali, spotykamy sie w różnych punktach miasta: w parkach, na farmach, w prywatnich ogrodach, alejach spacerowych. Wtedy nie tylko cwiczymy, ale takze spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerach, zbieramy owoce.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE. Informacje o spotkaniu uzyskasz u Marzeny Myszkowskiej, tel. 614.596.3282