Yoga

YogaBear CLUB

YogaBear Club involves not only exercise sessions with elements of aerobics, yoga, and dance but also an active social life exclusively for ladies. The meetings usually end with getting “a bite” to eat, hence the name of the club. Usually, they take place every Thursday at 7 p.m. During summer months the group meets at parks, farms, hiking trails, or private yards. We not only exercise then but also walk, run, ride bikes, or pick fruit.

The sessions are FREE OF CHARGE. Please check with Marzena Myszkowska, tel. 614.596.3282 about the meeting.


YogaBear Club to nie tylko zajęcia ruchowe dla pan z elementami aerobiku, yogi, tańca,... ale także ożywione życie towarzyskie, które na ogół kończy się Małym-CoNieCo. Stad nazwa ;-). Treningi zwykle odbywaja się w każdy czwartek o godz.19:00. W miesiacach letnich, spotykamy sie w różnych punktach miasta: w parkach, na farmach, w prywatnich ogrodach, alejach spacerowych. Wtedy nie tylko cwiczymy, ale takze spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerach, zbieramy owoce.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE. Informacje o spotkaniu uzyskasz u Marzeny Myszkowskiej, tel. 614.596.3282