Condolences

Z żalem żegnamy długoletniego członka Polish American Club of Columbus, Win’a Falor’a. Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom Win’a a szczególnie Carol Crooks z powodu tej bolesnej straty.

Msza pogrzebowa odbędzie się jutro, 25-go Maja o 10.30 AM w kościele św. Krzysztofa, 1420 Grandview Ave, Columbus, OH 43212.

Polish American Club would like to express our most sincere condolences to the loved ones of Win Falor, and especially to Carol Crooks for her deep loss of a wonderful friend and partner. 

The Funeral Mass will be held at 10:30 AM tomorrow,  on Tuesday, May 25th at Saint Christopher Parish in Grandview.