[EN] With great sorrow, we would like to inform you that Father Eugene Linowski died Monday morning 2020. Fr. Eugene was a bi-ritual Priest of the Roman Rite (Franciscan) and a Priest of the Byzantine Rite who served for many years at Saint John Chrysostom Byzantine Catholic Church here in Columbus. Fr. Linowski was a great friend of our Polish American Club and its catholic community. Many times he helped with the blessing of the food on Holy Saturdays, with the sacrament of reconciliation, and with the Divine Mercy Novena. The long-time veterans of our Club may remember Father Linowski from the dance parties – he was especially fond of polkas. Repeating after Bishop of Columbus Robert Brennan, Father Linowski was born in Cleveland, Ohio, on April 25, 1930. He was ordained to the Priesthood on June 1, 1957. He was a Priest for 62 years, 11 months, and 13 days.

[PL] Z ogromnym żalem zawiadamiamy że w zeszły poniedziałek, 4/13/2020, zmarł ksiądz Eugeniusz Linowski. Ksiądz Linowski był kapłanem dwojga obrządkow katolickich: łacińskiego i bizantyjskiego. W Columbus pracował przez wiele lat w bizantyjskiej parafii Św. Jana Chryzostoma Paska.
Ksiądz Linowski był gorącym sympatykiem naszego klubu PAC od wielu lat. Zawsze chętnie, mimo słabego zdrowia w ostnich latach, służył posługą duszpasterską naszej katolickej wspólnocie. Pamiętamy go przy święceniu pokarmów w Wielkie Soboty, udzielaniu sakramentu spowiedzi, oraz przy Koronce do Miłosierdzia Bożego. Weterani naszego Klubu pamiętają Księdza Linowskiego również z zabaw tanecznych na które chętnie przychodził i z zapałem tańczył polkę.
Ksiądz Linowski urodził się w Cleveland 25 kwietnia 1930 roku. Otrzymał święcenia kapłańskie 1 czerwca 1957 roku. Cytując biskupa Columbus Roberta Brennan’a Ks. Linowski był księdzem przez 62 lata, 11 miesięcy i 13 dni.